Samostané výstavy
Kolektivní výstavy (výběr)
Kolektivní výstavy v zahraničí
Ilustrační tvorba
Zastoupení ve sbírkách