výstavní katalog

Hynek Luňák, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě,
Jihlava, 1975, text Ladislav Novák.

Řeka, Hynek Luňák - kresby, grafika, Jednotný klub pracujících v Třebíči,
Třebíč, 1977, texty Ladislav Novák a Hynek Luňák.

výstavní pozvánka

Hynek Luňák - Kresby z cest, Malá galerie Československého spisovatele,
Praha, 1978, text Hynek Luňák.

Hynek Luňák - Kresby z cest, Okresní kulturní středisko Třebíč,
Třebíč, 1979, text Hynek Luňák.

Hynek Luňák - Kresby, grafika, Kulturní a vzdělávací zařízení MěstNV Třebíč,
Třebíč, 1986, text Jan Dočekal.

tisk noviny
iHoNem - Zemřel výtvarník Hynek Luňák